3 października 2019

Co to jest leasing?

Aby wytłumaczyć zagadnienie leasingu posłużmy się prostym przykładem. Leasingodawca (np. Lease Take) zobowiązuje się do nabycia na ustalonych wcześniej warunkach od wskazanego przez zbywcę (czyli np. dealera samochodów) samochodu, który będzie obejmował leasing. Po zakupie oddajemy samochód w twoje posiadanie. Auto nabyte w ten sposób jest do wyłącznej dyspozycji klienta przez cały okres umowy. W zamian za to użytkownik samochodu (tak, znowu Ty 😉 ) zgadza się na zapłacenie leasingodawcy wynagrodzenia finansowego w ustalonych wcześniej ratach. Ma być ono przynajmniej równe cenie nabycia rzeczy przez leasingodawcę lub wyższe od niej.

W skrócie leasing to produkt podobny do kredytu i jest jedną z opcji finansowania zakupu. Leasing posiada jednak przewagę nad kredytem w kwestii jego uzyskania, mianowicie od firm nie wymaga się wpłaty własnej.