25 września 2019

Popularnym sposobem na użytkowanie samochodu jest w dzisiejszych czasach wzięcie go w leasing. Tą metodą możemy zwiększyć naszą mobilność, w łatwy sposób poszerzyć możliwości prowadzonej firmy czy po prostu podnieść komfort życia. Kiedy jednak podejmiemy taką decyzję często pojawia się pytanie, jak rozliczyć leasing samochodu, by inwestycja ta nie sprawiła nam problemów i odniosła jedynie pozytywne skutki.

Po pierwsze – wybór leasingu

Jeżeli decydujemy się na leasing firmowy, gdyż to tę formę leasingu możemy rozliczać, warto zastanowić się nad jego rodzajem. Porównując oferty wybierzemy tę najkorzystniejszą, ale sposób rozliczenia różni się w zależności od tego, czy jest to leasing operacyjny czy leasing finansowy. Również z tego względu inaczej rozliczymy wydatki związane z użytkowaniem samochodu.
W przypadku leasingu operacyjnego samochód nie staje się środkiem trwałym leasingobiorcy, przez co wydatki z nim związane – zarówno opłata wstępna, raty leasingowe, jak i koszty eksploatacyjne mogą być uznane za koszty podatkowe. W zależności od tego, czy podatnik jest czynnym płatnikiem VAT oraz czy odlicza całość czy połowę VAT wydatków związanych z pojazdem, odlicza kwoty z faktur.
Opcja finansowa pozwala rozliczyć leasing samochodu wprowadzając go do środków trwałych firmy, gdyż leasingobiorca staje się jego właścicielem. Można wtedy dokonywać odpisów amortyzacyjnych w kosztach uzyskania przychodu. Wartość początkowa to suma rat kapitałowych netto i ewentualne koszty naliczone do dnia przyjęcia pojazdu w firmie. Nieodliczony VAT części kapitałowej jeżeli podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty podatku o podatek naliczony również jest składnikiem wartości początkowej. W kosztach uwzględnić można natomiast część odsetkową rat po ich zapłaceniu czy wydatki eksploatacyjne.

Nie zapomnij o dokumentach

Decydując się na leasing samochodu dokumenty musimy przygotować w sposób szczegółowy, a w zależności od tego czy będzie to leasing firmowy czy dla osoby fizycznej, formalności są różne. Ważne, by ich dopełnić zawczasu, by niepotrzebnie nie przedłużać procedury udzielania leasingu przez konieczność uzupełniania dokumentacji.
Decydując się na leasing konsumencki na samochód należy leasingodawcy przedłożyć zwykle wniosek leasingowy oraz dokumenty tożsamości, ewentualnie w przypadku małżeństw posiadających wspólnotę majątkową dokumenty małżonka. W tak zwanym trybie uproszczonym wystarczy do tego dołączyć jedynie oświadczenie o dochodach. Firmy oferujące leasing nie mają obowiązku dokonywać weryfikacji kredytowej konsumenta, dlatego też procedury są zwykle dużo prostsze i szybsze niż w przypadku kredytów bankowych.
W przypadku firm również należy przedstawić zestaw dokumentów, nieco bardziej już rozbudowany. Dla firm z wpisem do CEIDG wymogi są zwykle następujące:

  • wpis do ewidencji wraz z zaświadczeniem o NIP i REGON,
  • zarejestrowana umowa spółki wraz z aneksami (w przypadku spółek),
  • przedłożenie dowodu osobistego leasingobiorcy lub wspólników,
  • przedłożenie dowodów osobistych ewentualnych poręczycieli,

zaś dla wspólników spółki prawa handlowego:

  • ważny minimum 3 miesiące wypis z KRS,
  • zaświadczenie REGON i NIP,
  • umowa spółki z aneksami, w formie aktu notarialnego,

Zwykle wymagane mogą być dane finansowe firmy za ostatni rok w celu weryfikacji zdolności – w jakiej formie, zależne jest już od leasingodawcy. 
Więcej szczegółów udzielą Państwu konsultanci LeaseTake.