1 285 wyświetleń

Nowy leasing 2019, nadchodzą zmiany

Jakie zmiany czeka leasing samochodów?

Wraz z rozpoczęciem 2019 roku wszyscy przedsiębiorcy będą mieli sposobność wliczenia do kosztów pozyskana przychodów wydatków poniesionych na zapłatę rat leasingowych, jednak wyłącznie do kwoty 150 000 złotych. Jest to równoznaczne z tym, że rozliczyć w kosztach pełną wartość uiszczonych rat leasingowych będzie można wyłącznie dla samochodów do ww. kwoty 150 000 złotych.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym, która miała na celu wprowadzić szereg zmian w rozliczaniu samochodów osobowych w działalnościach gospodarczych trafiła do Sejmu już jakiś czas temu. Ministerstwo Finansów odstąpiło jednak od niektórych, wyjątkowo restrykcyjnych pomysłów, które przewijały się na początkowych etapach prac nad ustawą.

W projekcie, który został skierowany do Sejmu podtrzymany został pomysł zwiększenia wartości startowej dla potrzeb amortyzacji samochodu osobowego do 150 000 złotych. Zaplanowana została również zmiana, na mocy której wartość startowa samochodu osobowego, będącym jednocześnie samochodem elektrycznym, wynosiła 225 000 złotych. To niewątpliwie korzystna dla przedsiębiorców zmiana, dzięki niej będą mieli możliwość rozliczania w kosztach amortyzacyjnych samochodu osobowego do 150 000 złotych, a nie, jak do tej pory, do wysokości 20 000 euro (ok. 80 000 złotych).

Przez Ministerstwo zaproponowane zostało limitowanie możliwości zaliczania do kosztów pozyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych. Limit ten zostanie podwyższony z obowiązującego przedtem pułapu 50 do 75% rzeczywiście poniesionych wydatków zarówno w przypadku samochodów osobowych, które wykorzystywane są w działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jak i tych wykorzystywanych prywatnie. Samochody wykorzystywanie prywatne to te, które nie posiadają prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu w celach podatku VAT.

Wszyscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów także te wydatki, obejmujące zapłaty rat leasingowych, ale wyłącznie do wysokości równej proporcji, w jakiej kwota 150 000 złotych pozostaje do wartości początkowej samochodu. Co to praktycznie oznacza? Dla samochodów o wartości mniejszej niż 150 000 zł będzie można rozliczyć całkowitą wartość zapłaconych rat leasingowych. Jednak wszystkie samochody o wartości wyższej niż 150 000 złotych będą mogły zostać rozliczone wyłącznie częściowo, zgodnie z proporcją.

Kwota zapłaconych składek, przeznaczonych na ubezpieczenie samochodu osobowego będzie mogła zostać rozliczona także do wysokości, w której kwota 150 000 złotych pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. W takim wypadku samochody o wartości niższej niż 150 000 złotych będą mogły zostać rozliczone w kosztach całościowych, a wszystkie samochody powyżej tej kwoty, tylko we wskazanej proporcji.

Kiedy nadejdzie transformacja?

Zgodnie z założeniami Ministerstwa, omawiana ustawa ma zostać wprowadzona w życie wraz z rozpoczęciem 2019 roku. Co ważne, wraz z wejściem ustawy w życie, wszystkie umowy zawarte przed tą datą będą mieć zastosowanie do przepisów obecnie obowiązujących. Podsumowując zatem, Ministerstwo Finansów pragnie osiągnąć równość sposobu rozliczania kosztów samochodów, który jest własnością przedsiębiorcy i jest środkiem trwałym w działalności, oraz tego, który przedsiębiorca wykorzystuje na podstawie umowy leasingu, o czym moze świadczyć zwiększenie wartości startowej stosowanej do amortyzacji oraz wprowadzenia limitu w rozliczaniu rat leasingowych. Istotną zmianą niewątpliwie będzie ograniczenie możliwości rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów tych wydatków, które poczynione zostały na cele eksploatacyjne, w sytuacji gdy samochód jest wykorzystywany zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i tych prywatnych.

LEASING SAMOCHODU, SAMOCHÓD NA ABONAMENT - W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ

+48 22 122 87 78